Effektivisering

Effektivisering har ansvaret for projekt- og programledelsen af en række projekter og programmer internt i SDFE og på tværs af den offentlige sektor, herunder flere grunddataprogrammer og SDFEs bidrag med geografiske variabler til den kommende ejendomsvurdering. vi sikrer den overordnede styring og fremdrift af projekterne og programmerne og sekretariatsbetjener diverse styregrupper. Det er en central opgave for Effektivisering, at dataanvendernes behov afspejles i de endelige løsninger.

Vi har desuden ansvaret for at sikre, at der identificeres en række nye strategiske indsatsområder, så kombinationen af forskellige data også på nye måder skaber værdi i andre offentlige myndigheders forvaltning bl.a. via analyser af anvendelsen af data. 

Kerneopgaver

  • Programledelse af Ejendomsdataprogrammet og Adressedataprogrammet.
  • Tværgående test på tværs af Ejendomsdataprogrammet, Adressedataprogrammet og Datafordeleren.
  • Tværgående koordinering af SDFEs leverancer til den kommende ejendomsvurderingsmodel.
  • Beregning af geografiske variabler til den kommende ejendomsvurderingsmodel fx afstand til motorvej og udsigt.
  • Identifikation af nye strategiske projekter, hvor kombinationen af forskellige data kan effektivisere den offentlige forvaltning.

Kontorchef: Brian Arreborg Hansen