Datasamarbejder

Datasamarbejder varetager opgaver vedrørende koordinering af samarbejder på tværs af den offentlige sektor om data, har dataansvaret for Danmarks Højdemodel og afledte produkter og udfører en række centrale opgaver i forhold til kvalitetssikring og editering af geodata for Forsvaret.  Vi har således en koordinerende rolle i arbejdet med Initiativ 6.1, Fælles data om terræn, klima og vand i digitaliseringsstrategi 2016-2020. Sekretariatet for Terræn-, Klima- og Vand er placeret i kontoret og har en central placering i initiativets arbejde med at sikre bedre, flere og mere sammenhængende data om det hydrologiske kredsløb. Vi har herudover en vigtig rolle med at konsolidere, videreudvikle, ajourføre og stimulere brugen af højdemodellen. Endelig er vi ansvarlige for to større samarbejder med Forsvaret, hvor kontoret kvalitetssikrer og editerer data under to internationale programmer: MGCP og TREx.

Kerneopgaver

  • Danmarks Højdemodel og afledte produkter
  • Samarbejde med Forsvaret i relation til kvalitetssikring og editering af geodata under MGCP- og TREx-programmet
  • Koordinering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis initiativ 6.1. om fælles data om terræn, klima og vand

Kontorchef: Thomas Damsgaard