Datadistribution

Datadistribution har ansvaret for at der er let adgang til styrelsens data gennem Kortforsyningen.dk, Ledningsejerregistret.dk (LER), Geodatainfo.dk og styrelsens kortviser. Ansvaret indebærer drift, vedligehold, og udvikling af infrastruktur, snitflader og services i overensstemmelse med styrelsens mål om at sikre sammenhængende og værdiskabende adgang til data. Hertil kommer ansvar for at sikre vurdering, koordinering og kvalitetssikring af nye produkter og ydelser.

Vi har endvidere ansvar for forretningsmodel og aftaler vedrørende distribution af andre myndighederes data gennem Kortforsyningen.

Endelig har vi ansvar for, at styrelsens distribution af grunddata sker gennem den fællesoffentlige datafordeler.

Kerneopgaver

  • Drift, udvikling og support af Kortforsyningens infrastruktur, snitflader og services
  • Drift, udvikling og support af Ledningsejerregistret, jf. den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi  (Initiativ 6.3)
  • Drift, udvikling og support af geodata-info.dk
  • Koordination af arbejdet med distribution af andre myndigheders data gennem Kortforsyningen
  • Drift og udvikling af geodata-info.dk
  • Ansvar for at få SDFE’s grunddata distribueret via den fællesoffentlige datafordeler
  • Vurdering, koordinering og kvalitetssikring af nye produkter og ydelser

Kontorchef: Anders Raahauge