Arktis og forsvar

Kontoret AOF arbejder med visualisering, sammenstilling og berigelse af geodata - såvel nationalt som internationalt, med henblik på at levere kort og geodata til Forsvaret, Beredskabsmyndighederne, Trafikstyrelsen og kommunerne. Vi løser opgaver vedrørende landkortlægning af Danmark, Færøerne og Grønland. Desuden udføres visualiseringsopgaver med fokus på en fleksibel anvendelse af offentlige data samt koordinering af SDFEs internationale opgaver i forskellige fora.

Kerneopgaver

  • Rådgiver og løsningsudvikler for Forsvaret vedrørende kort og geodata
  • Producerer og vedligeholder kort og geodata for Danmark, Grønland og Færøerne
  • Sammenstiller og visualiserer geodata i fleksible og brugervenlige løsninger
  • Koordinerer SDFEs internationale opgaver: FN (UN-GGIM), Arktisk SDI, EuroGeographics og Nordiske samarbejder
  • Understøtter beredskabsmyndighedernes indsatsområder vedrørende kort og geodata

Kontorchef: Morten Nordahl Møller