Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Lovgrundlag 870 x 200 ball.jpg

Lovgrundlag

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en statsvirksomhed, som blev etableret den 1. januar 2016.

Kontakt vores jurister

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for følgende love:

  •          Lov om Geodatastyrelsen
  •          Lov om infrastruktur for geografisk information (INSPIRE)
  •          Lov angående Geodætisk Instituts trigonometriske Stationer m.v.
  •          Lov om registrering af ledningsejere

Lovgrundlag for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 

Lov om Geodatastyrelsen

Læs

Loven fastlægger Geodatastyrelsens opgaver. Lbk. nr. 1210 af 9.10.2013

Bekendtgørelse om fri anvendelse af data Læs

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke data frit kan anvendes, men giver dog mulighed for at opkræve betaling, hvis data ønskes udleveret på anden måde end via Geodatastyrelsens distributionssystem.
Bek. nr 1430 af 23.12.2012.

Bekendtgørelsen om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kort & Matrikelstyrelsen Læs Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke opgaver Geodatastyrelsen kan løse på vegne af Miljøministeren.
Bek. nr. 890 af 28.08.2012.

Bekendtgørelse om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser m.m. og om betaling herfor

Læs

Bekendtgørelsen giver styrelsen hjemmel til at tage betaling for ydelser m.v.
Priserne fremgår af en prisliste, der ajourføres årligt.
Bek. nr. 118 af 04.02.2015.

Vejledning om
afrapportering af
brugerbetalingsandele
i Geodatastyrelsen
Læs  

Lov om infrastruktur for geografisk information (INSPIRE)

Læs

Loven implementerer INSPIRE direktivet i dansk ret og vedrører infrastruktur for geografisk information. Loven kaldes også INSPIRE-loven.
Lov nr. 1331 af 19.12.2008.

Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information Læs

Bekendtgørelsen udmønter visse dele af INSPIRE loven og fastsætter regler for offentlige myndigheders indberetning vedrørende geodata. Bek. nr. 296 af 25.03.2010.

Lov om bygnings- og boligregistrering


Læs
 

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser


Læs
 

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere (LER-loven)


Læs
 

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere


Læs
 

Vejledning om højdesystemet

Læs

Vejledningen angiver forskelle mellem de gamle højdesystemer og det nye højdesystem DVR90. Vejl. nr. 2 af 10.1.2005.

Lov angående Geodætisk Instituts trigonometriske Stationer m.v.

Læs

Loven sikrer bevarelsen af de trigonometriske stationer (fikspunkter). Lov nr. 318 af 16.12.1931 ændret ved lov nr. 213 af 4.6.1965.

Plakat ang. efterstikning af topografiske kort Læs Plakat nr. 4000 af 06.04.1831
Vejledning om RTK-tjenester Læs VEJ nr 63 af 11/11/2008