Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
hent-data-rights 870 x 200.jpg

Rettigheder til anvendelse af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings data

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvar for vedligehold og videreudvikling af en række geodatasæt, tjenester og ydelser. De fleste af disse er som følge af grunddataprogrammet stillet gratis til rådighed.

Gennem grunddataprogrammet kan de topografiske data inkl. GeoDanmark, Danmarks højdemodel og Matrikelkortet frit anvendes af borgere og den private sektor - også i kommercielle sammenhænge. For den offentlige sektor betyder det, at data frit kan udveksles med borgerne og virksomheder, og der kan laves løsninger, hvor data videregives til 3. part.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i henhold til ophavsretslovens almindelige regler ophavsret til styrelsens kort, data, programmer, services og øvrige produkter som ikke er en del af de frie data.

Data fra GeoDanmark

Der er særlige vilkår for anvendelse af data fra GeoDanmark. Læs mere her.