Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
fåborg1620x235

Fotos

SDFE producerer en række forskellige fotos, som blandt andet bruges som datagrundlag for en række af vores produkter

Nogle fotos kan erhverves som data via vores distributionskanal Kortforsyningen, mens andre kan købes ved personlig henvendelse.

Ortofotos over Danmark

Ortofotos produceres hvert år landsdækkende med pixelstørrelse 12,5 cm i samarbejde med GeoDanmark om foråret. Ortofotos udstilles som frie data på Kortforsyningen.

Ortofotos produceres hvert år også som sommerortofotos i samarbejde med interesserede partnere. Sommerortofotos udstilles på en lukket service for partnerne via Kortforsyningen.

Skråfotos over Danmark

Fra 2018 forventer vi, at landsdækkende skråfotos udstilles som frie data.

Flyfotos

Interesserede har mulighed for at købe kopier af SDFE's flyfotos over Danmark, Grønland og Færøerne ved at sende en .

Vi leverer billederne digitalt i de gængse formater jpg, tiff og pdf.

Flyfotos, der er taget før 1995, er sort/hvide. Fra 1995 begyndte SDFE at fotografere i farver. Alle flyfotos taget efter år 2001 er i farver.

Flyfotos fra 2015 og fremefter er landsdækkende fotograferinger i 15 cm pixelstørrelse. Før 2015 blev der fotograferet som vist boksen over dækningsområder til højre. 

Særligt for virksomheder

Når virksomheder køber scannede flyfotos fra SDFE erhverver de samtidig følgende rettigheder:

  • Kopierne må anvendes frit til internt brug i virksomheden
  • Anvendelsen omfatter udtegning, opretninger, ortofotoproduktion eller andre afledte produkter
  • Afledte produkter må frit videresælges til trediepart uden vederlag til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
  • Salg af kopier eller simple forstørrelser af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings flyfotos må ikke finde sted.
  • Publikation af kopier og/eller simple forstørrelser er omfattet af de almindelige regler for offentliggørelse af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings materialer.

Satellitbilleder

Over Danmark kan man med Saccess følge udviklingen i det danske landskab gennem de seneste tre årtier via satellitbilleder.

Adgang til frie satellitbilleder over hele Europa kan findes via link til Copernicus services.

Kontakt

Flyfotos over Danmark

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har flyfotos helt tilbage fra 1958.

Her kan du se, hvor der er fløjet hvilke år, og i hvilken pixelstørrelse frem til 2015. I 2015 blev hele landet fløjet i 15cm undtagen HRKS, som stadig var i 10cm pixels. Herefter flyves hele landet hvert år i 15 cm.

Flyfotos over Grønland

Siden 1931 er der med jævne mellemrum foretaget flyfotografering over Grønland.

I årene 1978, 1981, 1985 og 1987 gennemførtes en total dækning af de isfrie områder i Grønland med flyfotos 1:150.000.

Flyfotos over Færøerne

Færøerne er dækket af flere serier af flyfotos.

I 1958 blev øerne dækket af en sort/hvid serie i målestokken 1:12.000. I 1970 findes en dækning i 1:25.000 - se oversigtskort.

I årene 1982, 1983 og 1984 blev der taget billeder både i målestokken 1:30.000 og 1.15.000. Ingen af serierne er totaldækkende. 

Oversigtskort for serien 1:30.000.

Oversigtskort for serien 1:15.000: 1982 1983 og 1984 .

Serien 1:15.000 i 1984 blev optaget i farver.