Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Hent_Data_Datafordeler_1170x658.jpg

Datafordeler

Med idriftsættelsen af den fællesoffentlige Datafordeler etableres en fællesoffentlig infrastruktur til distribution af grunddata med følgende overordnede principper:

  • Alle grunddata distribueres via Datafordeleren, og Datafordeleren kan også anvendes til at distribuere andre relevante data end grunddata.

  • Opdatering af grunddata sker fortsat gennem registermyndighedens grænseflader. Registermyndigheden skal til Datafordeleren levere og vedligeholde en opdateret kopi af grunddata med en frekvens, der er tilstrækkelig i forhold til brugernes behov for aktualitet.

  • Eksisterende dataansvar er uændret, og registermyndighederne sikrer udviklingen af specifikationer af tjenester til udstilling på Datafordeleren. Tværgående databeskrivelser udarbejdes i samarbejde af de relevante registermyndigheder.

  • Datafordeleren distribuerer data via online-opslag, hændelser og fil-distribution til både offentlige og private brugere.

  • Datafordeleren giver adgang til grunddata via standardiserede aftaler.

  • Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, frikøbsaftaler eller betalingsaftaler har ret til at anvende data i Datafordeleren, så kan denne bruger som udgangspunkt hente disse data uden yderligere omkostninger.

  • Datafordeleren opbevarer og distribuerer grunddata i henhold til gældende lov.

For at sikre de bedste rammer og kompetencer til at etablere og drive Datafordeleren har Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering aftalt, at projektledelsen og styregruppeformandskabet for Datafordeleren, i regi af grunddataprogrammet, overdrages til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har kompetencer fra tilsvarende opgaver og erfaring i samarbejde med den offentlige og private sektor når det gælder distribution af data.

Læs mere om den fællesoffentlige Datafordeler på www.datafordeler.dk

 

 

Kontakt Leif Hernø

Title: Chefkonsulent og projektleder
Telefon: 72 54 52 12

Gode grunddata på vej

Digitaliseringsstrategien 1170 x 658.jpg

Download Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 - 2015

Gode grunddata til alle 270 x 152.jpg

Download publikationen Gode grunddata til alle