Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Danske Stednavne

Stednavne er vigtige for samfundet. De bliver anvendt af 112, Rejseplanen, kommuner, miljømyndigheder og mange flere. SDFE vedligeholder registeret Danske Stednavne, som er det officielle register for stednavne i Danmark

Danske Stednavne indeholder stednavne på alt lige fra træet Kongeegen og byen Centrum til halvøen Jylland. Det bliver til 130.000 danske stednavne i alt, der alle er registreret med en geografisk placering. Det kan være et punkt, en linje eller et område, der beskriver stednavnets geografiske udbredelse.

Adgang til data om stednavne

Danske Stednavne er en del af de frie grunddata , som alle frit kan benytte via web-tjenester. Du kan hente data fra Danske Stednavne på Kortforsyningen , hvor du kan vælge det format, der passer til dit behov.

Stednavneudvalget

Stednavneudvalget har autoriseret den officielle stavemåde for ca. 25.000 stednavne i Danmark for at sikre entydighed i de mest anvendte stednavne.

Udvalget kommer med anbefalinger, når nye stednavne opstår, og arbejder for at sikre, at principperne i dansk retskrivning overholdes i nye stednavne.

Man kan både finde en liste over de autoriserede stednavne og en kortbaseret tjeneste, hvor man kan søge på de autoriserede navne, på  udvalgets hjemmeside .

SDFE er medlem af Stednavneudvalget.

Indberetning af stednavne

Det er landets kommuner, der indberetter nye, ændrede og udgåede lokale stednavne i Danske Stednavnes indberetningsportal.

Alle andre er dog også velkomne til at indberette stednavne. Hvis du mener, at et stednavn bør indgå i registret og skal med på styrelsens kort, kan du indberette det.

Læs mere om indberetning af stednavne

Afdeling for Navneforskning

På Afdeling for Navneforskning på Københavns Universitet forsker man i navne, herunder stednavne både i historisk og nutidigt perspektiv. Afdelingen har ansvaret for databasen Danmarks Stednavne (som ikke er det samme som SDFEs Danske Stednavne). Den rummer over 200.000 Historiske og aktuelle stednavne.