Danmarks Administrative Grænser (DAGI)

Hvor ligger sognene, hvor går kommunegrænserne og hvor skal vi stemme henne? Det kan du se i grunddataregistret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

DAGI indeholder de officielle administrative afgrænsninger i Danmark. Her holder SDFE styr på de mange grænser i Danmark.

I DAGI-registret er der på nuværende tidspunkt grænser for landets ca. 2200 sogne, 98 kommuner, 5 regioner, 22 retskredse, 12 politikredse, 110 opstillingskredse og ca. 1000 postnumre. Fremover vil registret også indeholde grænser for afstemningsområder (valgsteder) og grænser på havet som fx territorialfarvand.

Data er frit tilgængelige

DAGI er en del af de fællesoffentlige grunddata. Det betyder, at vi stiller data frit til rådighed for borgere, private virksomheder og den offentlige sektor. Man kan hente data via Kortforsyningen, hvor DAGI-grænserne er udstillet i tre skalaer:

  • 1:10.000 er grundskalaen og den mest detaljerede. Sammen med adressekoordinaterne kan man på baggrund af DAGI-grænserne udpege den præcise beliggenhed af en adresse i fx et sogn eller et afstemningsområde. Dette giver mulighed for, at man kan koble personregistrering på en adresse sammen med hvilket sogn, personen hører under, eller hvor vedkommende skal stemme. I Grunddataprogrammet vil CPR-registret og DAGI-grænserne således være koblet tæt sammen via adresserne i Danmarks Adresseregister.
  • 1:500.000 er et oversigtskort uden detaljer, der viser hele Danmark på en A0-side.
  • 1:2.000.000 er meget forsimplet og viser Danmark på en A4 side.

I SDFE kortviser har du en let adgang til at se de administrative grænser.

Sådan indsamler vi data om administrative grænser

Grænserne i DAGI er registreret ud fra andre grunddatasæt som eksempelvis GeoDanmarks kystlinje og vandløb, samt Matrikelkortet.

SDFE er ikke myndighed for grænserne, men er ansvarlig for løbende at vedligeholde registret for grænserne. Der eksisterer samarbejdsaftaler mellem SDFE og de myndigheder og andre, som har ansvaret for, hvor grænserne går, fx Kirkeministeriet, Indenrigsministeriet og PostNord.

Datasæt

DAGI-datasættet indeholder syv temaer. Her kan du læse om hvert enkelt tema.