Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
adgang til data 870 x 200jpg.jpg

Adgang til grunddata

Det er hensigten med grunddataprogrammet, at alle grunddata skal kunne hentes et centralt sted. Stedet bliver en distributionskanal med navnet Datafordeleren, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering netop er i gang med at udvikle på vegne af grunddataprogrammet og i tæt samarbejde med grunddata-ejerne.

Som fælles distributionsløsning vil Datafordeleren imødekomme brugernes behov for at kunne hente data nemt, hurtigt og pålideligt og med færrest mulige omkostninger. Og for dataejerne vil det spare mange resurser, specielt hos de registeransvarlige myndigheder, der ikke længere skal modernisere forskellige distributionsløsninger hver for sig.

Ved at landkort, adresser, ejendomsdata, stednavne og geografi bliver integrerede elementer i Datafordeleren, bliver den også et afgørende element i den geografiske infrastruktur – et element, der gør infrastrukturen endnu mere tilgængelig til hele samfundet. Datafordelerens opbygning er i høj grad baseret på Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings nuværende Kortforsyning, og det vil være data fra Kortforsyningen og OIS, der bliver de først tilgængelige på Datafordeleren. Datafordeleren forventes at være i fuld drift i første halvår 2017.