Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Én indgang til frie grunddata

Den offentlige sektor samarbejder om at øge grunddatas kvalitet og bringe data i spil, så de skaber effektivisering og modernisering i den offentlige sektor og vækst i den private sektor.

Datafordeleren bliver den kommende distributionskanal af grunddata via internettet og gør grunddata fra flere myndigheder tilgængelige samme sted. Grunddata er data, der bruges på tværs i den offentlige sektor og som stilles gratis til rådighed for alle.

Den offentlige sektor har i stigende grad fokus på indsamling, standardisering, kvalitetssikring og deling af data som en del af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Så mængden af grunddata i datafordeleren forventes at vokse med tiden. De første grunddata kan hentes via datafordeleren fra september 2015 og omfatter udvalgte geodata. I 2017 kommer der grunddata om personer, virksomheder, ejendomme og geografi. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering forestår udviklingen og driften af datafordeleren.

Vækstskabende sammenstillinger af data med web-tjenester

Datafordeleren består af data og web-tjenester med tilhørende informationer om, hvordan data og tjenester kan bruges. Web-tjenesterne gør det nemmere at udvikle nye slutbrugerløsninger til fx modernisering af den offentlige sektor.  Disse web-tjenester stilles gratis til rådighed, men det er også muligt for private virksomheder at udvikle flere web-tjenester til andre brugere af datafordeleren med et kommercielt sigte. 

Få dine data mere i spil

Data kan lettere sammenstilles og skabe nytte, hvis de er standardiseret. Det kan derfor være relevant, at standardisere dine data, så de lettere kan fungere sammen med grunddata. Du kan læse, hvordan du kommer i gang med at standardisere dine data.

Datafordeleren er en del af Grunddataprogrammet

Etableringen af Den Fællesoffentlige Datafordeler er en del af Grunddataprogrammet, som er et samarbejde mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Grunddataprogrammet har bl.a. til formål at understøtte effektivisering, modernisering og bedre forvaltning i den offentlige sektor og øget vækst og produktivitet i den private sektor.

Datafordeleren bliver til i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og den tekniske leverandør KMD.  

Figuren nedenfor viser sammenhængen mellem data, distribution og anvendelse:

 Figur: Data og anvendelse

Datafordeleren distribuerer grunddata via online-opslag, abonnement og fil-distribution til både offentlige og private brugere.

Organisering

Grunddataprogrammet er organiseret som et program med underliggende delprogrammer, hvor arbejdet med Datafordeleren er et af delprogrammerne. Programorganiseringen er valgt, fordi projekterne inden for grunddataområderne er gensidigt afhængige af hinandens leverancer. Programmet skal således sikre tværgående koordinering af delprogrammerne og følge op på fremdrift og risici og ibrugtagning af grunddata, i takt med at implementeringen finder sted. Læs mere om organiseringen.