Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
D-Skaber-nytte_Dataforaedling_1170x658.jpg

Digital omstilling gennem styrkede samarbejder

Tiden er nu moden til for alvor at drive udviklingen af fælles initiativer, løsninger og samarbejde på tværs af institutioner, sektorer og administrative niveauer.

Den offentlige sektor har i en årrække haft fokus på prioritering og allokering af begrænsede ressourcer på strategiske forretningsområder for at håndtere bevillingsmæssige tilpasninger og faste krav om effektivisering. Som følge heraf er de fleste lavthængende frugter nu høstet. Offentlige organisationer over en bred kam har derfor rettet strategisk fokus på strukturelle tiltag og omlægninger, der favner bredere end den almindelige håndtering af (marginale) ændringer i den økonomiske ramme.

Den traditionelle forvaltning baserede typisk sine arbejdsgange på egne data, tjenester og systemer – særligt men ikke kun fordi kompleks opgaveløsning favoriserede in-house produktion og kontrol. Denne grundpræmis har den teknologiske udvikling udfordret, og skalafordele kan nu i vid grad høstes tværgående snarere end ressortmæssigt.

I det lys er der et stigende forvaltningsmæssigt fokus på udvikling af fælles initiativer / løsninger og etablering af tværgående støttefunktioner i et tværoffentligt regi. Udviklingen har skabt plads til effektive enheder med fokus på forretning og service til nytte og gavn for borgere og virksomheder.

Helt centralt for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er, at forvaltningsmæssig anvendelse af fælles data, tjenester og infrastruktur i sammenhængende og digitale forretningsgange derved er blevet mere attraktiv. Og i mere snæver ressortmæssig forstand, at denne udvikling både nationalt og internationalt har skabt en stadig voksende forståelse af, at geografiske informationer er værdifulde i politikudvikling, forvaltningen og for privat forretningsudvikling.

Tiden er nu moden til for alvor at drive udviklingen af fælles initiativer, løsninger og samarbejde på tværs af institutioner, sektorer og administrative niveauer. Den medvind skal gennem styrkede samarbejder udnyttes til at fremme det tværoffentlige sigte i såvel udvikling og nyttiggørelse af geografiske datasamlinger og infrastrukturen for geografisk information, når det giver skalafordele.

Der er ikke tale om én fællesoffentlig satsning, men derimod om at skabe samfundsnytte gennem etablering af en række større eller mindre tværgående initiativer og løsninger målrettet konkrete behov og problemstillinger. Det understøtter en vækstskabende offentlig sektor med fokus på nytte for borgere og virksomheder.

Digitaliseringsstrategien 1170 x 658.jpg

Download Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 - 2015