Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Distribution_870x200_3.jpg

Distribution

Pålidelig adgang til data er helt central, når de skal bruges/distribueres. I arbejdet med den nationale data-infrastruktur anvendes betydelige ressourcer på at sikre tilgængelighed og høj oppetid i de mange distributionsløsninger.

Kortforsyningen er i dag kilden til Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings datasæt, som hentes via web-tjenester og download. Fra begyndelsen af 2013 hvor geodata blev frigivet, er trafikken på Kortforsyningens web-tjenester steget voldsomt.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering stiller kompetencer og ressourcer til rådighed for den offentlige sektor, når det giver skalafordele. Derfor har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som led i Grunddataprogrammet, ansvar for at etablere den fællesoffentlige Datafordeler og i forlængelse heraf ansvar for operatøropgaven.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering arbejder desuden for, at data giver størst mulig nytte for samfundet. Det gør vi ved at fokusere på de områder i den offentlige opgavevaretagelse, hvor der er størst potentiale for at sikre en bedre kvalitet og effektivitet i forvaltningen.