Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
ScreenHunter 870 x 200.jpg

Behandling

Nye geodatasæt udvikles og eksisterende geodata opdateres i en omfattende proces.

Rådata indeholder ikke kun værdifulde oplysninger, men også fejlinformationer, der skal sorteres fra. Så skal de resterende data simplificeres og endelige datasæt sammensættes – eventuelt i forskellige detaljeringsniveauer. Til sidst skal datasættene kvalitetssikres. Denne behandlingsproces skaber datasæt, der er klar til at indgå i mange forskellige sammenhænge.       

De tilpasninger, der foregår i databehandlingen, kan være vigtige for slutbrugeren at have kendskab til. Derfor udvikles metadata – eller informationer om data – der følger det endelige datasæt. Metadataene hjælper brugeren til at afgøre, om et bestemt datasæt kan bruges i bestemte sammenhænge. Derfor er adgang til standardiserede metadata afgørende for slutbrugerens valg og brug af geodata.

EU-direktivet INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) hjælper med bl.a. at sikre tilgængelighed og udbredelse af standardiserede metadata, så brugere let kan se, hvilke offentlige geodata der eksisterer, og hvordan man får adgang til dem. I 2013 begyndte implementeringen af direktivets bilag 2 og 3. Det betød, at standardiserede metadata om en lang række datasæt blev offentliggjort via den nationale metadataportal geodata-info.dk. Derved er metadata om ca. 400 INSPIRE datasæt – om alt fra luftforurening og geomorfologi til landbrugsarealer og havets saltindhold – nu at finde på portalen.

Udover simplificering af rådata og ajourføring af eksisterende data omfatter databehandling også processer, der gør det muligt at sammenkæde datasæt og skabe ny værdi. For at kunne linke data sammen skal der være en unik ”geonøgle” som datasættene har til fælles.