Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Anvendelse_870x200_4.jpg

Anvendelse

Datas nytteværdi realiseres først, når de tages i brug. Siden frigivelsen af grunddata siden 2013 er anvendelserne af data udvidet bredt. Nye, innovative løsninger har åbnet for nye vækstmuligheder i den private sektor og effektivisering i offentlige institutioner.

Et eksempel er fra beredskabssektoren, hvor en ny app med forbindelse til geodata har betydet bedre respons fra udrykning og alarmcentralen. Et andet eksempel er fra klimasikringsområdet, hvor bedre planlægning i de kommende år får central betydning, især langs landets kyster og vandløb. En tredje anvendelse trækker forskellige geodata fra infrastrukturen og visualiserer, hvordan nye strukturer i landskabet – fra vindmøller til gylletanke – ville se ud. Hjemmesiden brugstedet.dk byder på en del fortællinger om brugen af geodata på tværs af samfundet.

I de kommende år vil fremgang i arbejdet med data-infrastruktur også hænge sammen med udmøntning og udvikling af den nationale digitaliseringsstrategi. Det kan omfatte videreudviklingen af data, der kan blive autoritative og derved muliggør straksafgørelser og lettere sagsbehandling. Det kan også omfatte sammenkædning af endnu flere registre til fælles fordele i den offentlige og private sektor. De centrale spillere følger udviklingen tæt og bidrager med ekspertviden og rådgivning om de steder, hvor data kan nyttiggøres og infrastrukturen kan udvides.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering arbejder for, at data skaber mest mulig nytte for samfundet og samarbejder med andre offentlige myndigheder om brug af data og geografiske informationer. Det sker gennem rådgivning, samordning og udvikling, hvor der vurderes at være potentiale for realisering af bedre kvalitet og effektivitet i myndighedernes opgavevaretagelse. 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering arbejder også for at fremme den rette anvendelse af geografiske informationer og geodata i relation til fysisk forankring i byområder eller i det åbne land. I boksen til venstre kan du finde flere eksempler på datas anvendelse.