Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Geodata skaber nytte

bedre-data

TEMA: Klimatilpasning

Vores samfund skal de næste 15-20 år investere cirka 40 milliarder kroner i at klimatilpasse Danmark. SDFE distribuerer data om vores land, som gør det muligt at se, hvor pengene gør mest nytte.

Læs mere

fremtidens-forsygning

TEMA: Forsyning

Data og digital infrastruktur sørger for, at vi kan tilpasse vores forsyning, så den også i fremtiden passer til behovene i de danske virksomheder og familier.

Læs mere

færre-grave-skader

TEMA: Digitale ledningsoplysninger

Der ligger 750.000 km. ledninger, rør og kabler i jorden. SDFE leverer viden om, hvor ledningerne er. Det betyder, at vi undgår mange graveskader og unødvendige gravearbejder og sparer samfundet for både tid og penge.

Læs mere

bedre-off-sektor

Midt i datas årti

Som borgere bruger vi data som aldrig før. Det samme gælder i det offentlige Danmark. Her hjælper data om alt fra bebyggelser til klima og infrastruktur os med at forstå, hvordan vores samfund udvikler sig, og hvordan vi kan indrette os bedst til gavn for borgere og virksomheder.

Læs mere

D-Skaber-nytte_Perspk_1170x658.jpg

Perspektiver for nyttiggørelse

Geodata, alle de kolossale mængder af data der kan knyttes til et sted, kan vi bruge klogt og digitalt intelligent. Med digitaliseringen og geodata kan vi modernisere den offentlige sektor på tværs.
Læs mere

D-Skaber-nytte_Dataforaedling_1170x658.jpg

Digital omstilling

Den traditionelle forvaltning baserede typisk sine arbejdsgange på egne data, tjenester og systemer. Digital omstilling handler om at skabe samfundsnytte ved at etablere digitale, tværgående initiativer og løsninger, der bl.a. understøtter den offentlige sektor med fokus på nytte for borgere og virksomheder.
Læs mere

samarbejde 1170 x 658.jpg (1)

Samarbejde

Mange parter bidrager til udviklingen og vedligeholdelsen af den geografiske infrastruktur, som udvikles og vedligeholdes gennem samarbejder mellem stat, kommuner, regioner og den private sektor.
Læs mere

Hent_Data_Metadata_1170x658.jpg

Dataforædling

Data forædles løbende gennem hele værdikæden fra indsamling, gennem kvalitetssikring, standardisering, generalisering, distribution til anvendelse.   
Læs mere