Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Inspire 870 x 200.jpg

INSPIRE

Brugen af data går på tværs af landegrænserne - det være sig data om miljø, landbrug, energi, transport mv. Det kræver fælles standardisering på tværs af landegrænserne, hvilket der aktuelt arbejdes på i EU i forbindelse med udarbejdelsen af direktivet for INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (INSPIRE).

INSPIRE fokuserer i første omgang på miljøområdet, men kan anvendes af og fremover udvides til at omfatte andre relevante sektorer. Med INSPIRE skabes et retlig grundlag for at oprette og drive en infrastruktur for geografisk information i Europa med henblik på at formulere, gennemføre, overvåge og evaluere politikker på alle niveauer. Samtidig skabes adgang for offentligheden til informationen. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ansvarlig for INSPIRE arbejdet i Danmark.

Læs mere på INSPIRE Danmarks hjemmeside