Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Geografiske-grunddata-wide.jpg

Grunddata

En række af de data som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for er blevet identificeret som grunddata. De er således blandt de fundamentale oplysninger som indgår i myndighedernes daglige sagsbehandling på lige fod med oplysninger om personer, virksomheder, adresser og ejendomme.

Som en del af Regeringens og KL’s grunddataprogram blev en stor del af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings data stillet frit til rådighed fra januar 2013 som en del af den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Disse frie data - eller "grunddata" er stedfæstede oplysninger om bl.a. matrikler, bygninger, vejnet, vandløb og søer. Grunddata er generelt af høj kvalitet og bidrager til at gøre den offentlig sektor mere effektiv og til at skabe nye muligheder for vækst i den private sektor.

Frisætning af data er desuden en del af en international trend og Danmark er foregangsland. Fritagelsen for betaling af data for borgere og virksomheder, og dermed fjernelsen af en væsentlig barriere for anvendelsen af data, er en markant ændring i adgangen til offentlige data.

For at grunddata let kan indgå i myndighedernes arbejdsgange og skabe større sammenhænge på tværs er der en række krav til deres indhold, brug og tilgængelighed:

  • Grunddata skal være så korrekte, fyldestgørende og opdaterede, som det er praktisk muligt.
  • Alle myndigheder skal anvende de offentlige grunddata.
  • Grunddata skal så vidt muligt stilles frit til rådighed for virksomheder og borgere – dette gælder selvsagt ikke personfølsomme oplysninger.
  • Grunddata skal distribueres på en effektiv måde, som opfylder brugernes behov.

Læs mere her om hvilke geodata, der er omfattet af Grunddataprogrammet