Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Geografisk-infrastruktur-wide.jpg

Datainfrastruktur

Infrastrukturen for data omfatter de teknologier, politikker, standarder og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at indsamle, bearbejde, lagre, distribuere og forbedre udnyttelsen af data.


Principper for udvikling af infrastrukturen

De principper der er udgangspunkt for udviklingen af infrastruktur for data kan bruges som et generelt grundlag for et styrket samarbejde på tværs af de offentlige myndigheder om udvikling af og fælles brug af offentlige datasamlinger og den tilhørende digitale infrastruktur, og de spiller også en fremtrædende rolle i digitaliseringsstrategien og de indsatsområder den indeholder.

Infrastrukturen for data bygger på de fem infrastruktur-principper:

 • Data skal kun indsamles én gang
 • Data skal vedligeholdes, hvor det gøres mest effektivt
 • Det skal være let at få overblik over, hvilke data og tjenester der findes
 • Data skal kunne anvendes sammen, uanset hvor de kommer fra
 • Der skal være gode betingelser, der sikrer, at data kan blive brugt af mange i mange sammenhænge

Infrastruktur for geografisk information består af:

 • Geodatatemaer, der er en samling af geografiske data grupperet i anvendelsesmæssige inddelinger, fx transportnetværk, hydrografi og bygninger. Geodatatemaer udbydes i form af geodatasæt og geodatatjenester.
 • Metadata, som er informationer, der beskriver Geodatasæt og geodatatjenester, og som gør det muligt at finde, registrere og bruge dem.
 • Fælles infrastrukturtjenester, der er et sæt af Tjenester på internettet, der giver adgang til dokumenterede geodata-temaer og metadata fra distribuerede datakilder. Geodatainfo. dk er et eksempel på en sådan tjeneste.
 • Standarder, der er fælles regler, betingelser, retningslinjer eller karakteristika for data samt tilhørende processer, teknologi og organisation.
 • Samarbejde mellem statslige, regionale og kommunale myndigheder, universiteter samt private virksomheder, der skal sikre, at infrastrukturen for geografisk information opfylder brugernes behov.
 • Forpligtende aftaler mellem de offentlige aktører vedrørende infrastruktur for geografisk information.

Danmarks geografiske infrastruktur er af flere grunde blevet bemærket i udlandet, og ikke mindst på grund af vores organisatoriske tilgang til dens opbygning. Det er ikke kun lovgivning, der sikrer den fremadrettede udvikling, men også en fælles forståelse for nytten på tværs af ministerier, kommuner og regioner. Stadig flere bidragsydere har frivilligt tilsluttet sig arbejdet med den geografiske infrastruktur, fordi de kan se fordele i den blandt andet i form af effektivisering og kvalitetsløft. Og jo flere aktører der bidrager og får nytte, jo større bliver sammenhængen i den offentlige forvaltning. Det er til fordel for alle.