Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Hent ler 870 x 200.jpg

Data om nedgravet infrastruktur (LER)

Ledningsejerregisteret (LER) er et register over hvem, der har forsyningsledninger i jorden. Antallet af graveskader reduceres, når man kender ledningernes placering.

Det er sjældent, vi oplever, at der ikke vand i hanen eller strøm i stikkontakten. Men desværre sker det en gang imellem, at en vigtig ledning graves over til stor gene for såvel borgere som virksomheder. Hele samfundet er afhængig af en stabil forsyning af el, gas, olie, tele- og internet, fjernvarme, vandforsyning, kloak mv., og dermed også af at forsyningsinfrastrukturen fungerer.

Denne infrastruktur består blandt andet af nedgravede ledninger, der ejes af mange forskellige forsyningsselskaber. Nye og gamle ledninger ligger på kryds og tværs, så hvis man bare graver, risikerer man at beskadige en af ledningerne.

Let kontakt mellem parterne
LER blev lavet for at lette entreprenørens (graveaktørens) adgang til præcise informationer om ledningernes placering, med det formål, at reducere antallet af graveskader. Det fungerer i princippet som et ”kontaktbureau”, hvor graveaktøren automatisk får oplysninger om netop de virksomheder, som ejer ledninger i det relevante område. Ledningsejerne sørger så for at sende de præcise ledningsoplysninger til graveaktøren inden for fem arbejdsdage. Ofte sker det automatisk, hvorfor ledningsoplysningerne kommer samme dag.

I Danmark udføres der i nærheden af 100.000 gravearbejder om året. En sådan graveaktivitet kunne have medført et stort antal graveskader, men LER har siden etableringen i 2005 medvirket til at reducere antallet af graveskader betragteligt.

Stadig mere automatisk
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet driver og udvikler LER i dialog med brugerne og eksterne systemleverandører. Systemet udvikles løbende i retning af en stigende grad af automatisering. For ca. 70 procent af samtlige graveforespørgsler håndteres informationsudveklingen i dag helt automatisk via webservices.

Blandt styrelsens overordnede opgaver på området er, at føre tilsyn med at ledningsejere har registreret deres interesseområder i LER i henhold til loven, at graveaktører benytter LER, og at LER som it-system fungerer efter hensigten.

Du kan søge ledningsoplysninger og læse mere om LER på LER´s hjemmeside:

Kontakt LER

Telefon: +45 4171 7759