Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Geodæsi

Hvad er geodæsi?
Klassisk set handler geodæsi om at bestemme Jordens størrelse og form. Mere konkret vil det sige, at geodæsi handler om præcisionsopmåling og bestemmelse af grundlaget for kortlægning af Jordens overflade.

En vigtig opgave i geodæsien er således at bestemme nøjagtige positioner for udvalgte punkter på jordoverfladen. Disse punkter kaldes referencepunkter og udgør et geodætisk net, også kaldet et referencenet. Ud fra referencenettet defineres et referencesystem, som danner grundlaget for kortlægning.

En anden vigtig opgave er at bestemme geoiden, da referencepunkternes koordinater ofte angives som geografisk længde og bredde samt højden over geoiden.

Moderne geodæsi
Forskningen i geodæsi i dag omfatter også at bestemme de ændringer, der sker i jord- og havoverfladen, at bestemme de ændriger, der sker i Jordens isdække og at bestemme Jordens tyngdefelt. Grundlaget for dette er opmåling ved hjælp af instrumenter i fly eller satellitter.

Bestemmelsen af ændringer i jordoverfladen har betydning for f.eks. bestemmelse af referencesystemer. Ligeledes hænger bestemmelse af geoiden sammen med bestemmelsen af Jordens tyngdefelt.

Forskningen i geodæsi foregår hos DTU Space. Der kan du læse mere om de aktuelle forskningsprojekter.

Geodatastyrelsens samarbejde med DTU Space inden for geodæsi
Den geodætiske forskning foregår i DTU Space, men det betyder dog ikke, at Geodatastyrelsen slet ikke beskæftiger sig med geodæsi. Vi løser geodætiske myndighedsopgaver inden for f.eks. vedligeholdelse af nationale referencenet- og systemer, og vi yder geodætisk rådgivning om f.eks. nationale referencesystmer og koordinattransformationer.

Hvert år indgår Geodatastyrelsen og DTU Space en samarbejdsftale, som beskriver rammerne for samarbejdet og udveksling af viden og data. Med disse aftaler sikres Geodatastyrelsen forskningsmæssig viden om geodæsi, som understøtter løsningen af vores myndighedsopgaver og vores rådgivningsfunktion. Samtidig sikres DTU Space ansvar og opgaver, så forskningen også i fremtiden kan understøtte samfundets behov for geodætisk viden og rådgivning.