Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Bil med måleudstyr

Referencenet og geodæsi

Referencenettene er grundlaget for al opmåling og kortlægning i Danmark
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for nationale referencenet og referencesystemer i Danmark og Grønland og på Færøerne.

Referencenettene (fikspunkter i landskabet) og referencesystemerne (koordinatsystemene) danner tilsammen grundlaget for opmåling samt opbygning af kort og geodata, og dermed af Geografiske Information Systemer (GIS).

I landskabet er referencenettene markeret ved fysiske punkter kaldet fikspunkter eller referencepunkter. Til alle fikspunkter findes et(eller flere) sæt koordinater eller højde opgivet i forhold til referencesystemene.

Referencenettene og de tilhørende referencesystemer anvendes blandt andet i forbindelse med offentlig og privat kortproduktion, opmåling af f.eks. ledninger, huse, veje, broer samt til navigation af biler, skibe og fly.

Geodæsi

Den geodætiske forskning foregår i DTU Space, men det betyder dog ikke, at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering slet ikke beskæftiger sig med geodæsi. Vi løser geodætiske myndighedsopgaver inden for f.eks. vedligeholdelse af nationale referencenet- og systemer, og vi yder geodætisk rådgivning om f.eks. nationale referencesystmer og koordinattransformationer.

Hvert år indgår Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og DTU Space en samarbejdsftale, som beskriver rammerne for samarbejdet og udveksling af viden og data. Med disse aftaler sikres Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering forskningsmæssig viden om geodæsi, som understøtter løsningen af vores myndighedsopgaver og vores rådgivningsfunktion. Samtidig sikres DTU Space ansvar og opgaver, så forskningen også i fremtiden kan understøtte samfundets behov for geodætisk viden og rådgivning.

Hvad er geodæsi?
Klassisk set handler geodæsi om at bestemme Jordens størrelse og form. Mere konkret vil det sige, at geodæsi handler om præcisionsopmåling og bestemmelse af grundlaget for kortlægning af Jordens overflade.

En vigtig opgave i geodæsien er således at bestemme nøjagtige positioner for udvalgte punkter på jordoverfladen. Disse punkter kaldes referencepunkter og udgør et geodætisk net, også kaldet et referencenet. Ud fra referencenettet defineres et referencesystem, som danner grundlaget for kortlægning.

En anden vigtig opgave er at bestemme geoiden da referencepunkternes koordinater ofte angives som geografisk længde og bredde samt højden over geoiden.

Moderne geodæsi
Forskningen i geodæsi i dag omfatter også at bestemme de ændringer, der sker i jord- og havoverfladen, at bestemme de ændriger, der sker i Jordens isdække og at bestemme Jordens tyngdefelt. Grundlaget for dette er opmåling ved hjælp af instrumenter i fly eller satellitter.

Bestemmelsen af ændringer i jordoverfladen har betydning for f.eks. bestemmelse af referencesystemer. Ligeledes hænger bestemmelse af geoiden sammen med bestemmelsen af Jordens tyngdefelt.

Forskningen i geodæsi foregår hos DTU Space. Der kan du læse mere om de aktuelle forskningsprojekter.

info.jpg

Har du spørgsmål til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering?

Du kan ringe til vores Informationscenter på 70120211 eller sende en mail til .
Informationscenteret er bemandet mandag til torsdag fra klokken 9.30-16.00 og fredag kl. 9.30 - 15.00. 

Vores reception har telefon 72545500 og vores hovedmailadresse er
Vores reception er bemandet ma-to 8-16 og fr 8-15.

 

hentdata ny 1170 x 658.jpg