Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
dhm 870 x 200.jpg

Danmarks Højdemodel

Danmarks Højdemodel er en samlet betegnelse for en række datasæt, som hver på sin måde beskriver højden af landskabet for hele Danmark.

En højdemodel afspejler højdeforholdene i landskabet eller anden overflade. Højden refererer til et veldefineret niveau, som regel havniveau. Danmarks Højdemodel højder referer til havniveau (DVR90).

Modellen kan repræsenteres af punkter (X,Y) med kendt højde (Z). Ofte er punkterne organiseret i et ensartet net.

Målrettet forskellige anvendelser skelnes mellem to typer af højdemodeller:

  • En digital terrænmodel indeholder højdedata for det grundlæggende terræn, for kystliner, vandløb og søer. 
  • En overflademodel omfatter højdedata for vegetation, bygninger, anlæg mv. Den viser skove og afspejler menneskeskabte anlæg såsom huse, veje, og vegetation på markerne – det der befinder sig på terrænoverfladen.

Ajourføring af højdemodellen
Danmarks Højdemodel bliver ajourført i perioden 2014 til 2015. Den opdaterede Danmarks Højdemodel forventes at være landsdækkende i december 2015.

Læs mere om status for den ajourførte højdemodel her:

Hvad kan Danmarks Højdemodel bruges til?
Danmarks Højdemodel er et grunddatasæt som bruges af forskelligartede brugere. Læs mere om Grunddataprogrammets delprogram GD4 Geodataprogrammet her.

  • Danmarks Højdemodel bruges som grundlag for en hydrologisk tilpasset højdemodel. En hydrologisk tilpasset højdemodel hjælper fx kommuner eller Kystdirektoratet til at sikre sig mod oversvømmelser fra klimaforandringer. ’Vand de forkerte steder koster nemlig en bondegård’. Se eksempler fx på Naturstyrelsens Klimatilpasningsportal http://www.klimatilpasning.dk/teknologi.aspx.
  • Danmarks Højdemodel bruges når arkæologi bliver digitalt og viden om fortiden indsamles fra himmelen direkte til arkæologernes skriveborde.
  • Danmarks Højdemodel bruges derudover som datagrundlag i kortproduktion. Nøjagtige kort kommer ikke af sig selv, det kræver en god højdemodel.
  • Danmarks Højdemodel bruges fx også ved byggeprojekter hvor man vil se udsigten til fx en vindmølle før denne er bygget.

Læs mere om anvendelser af Danmarks Højdemodel her:Anvendelser DHM

info.jpg

Har du spørgsmål til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering?

Du kan ringe til vores Informationscenter på 70120211 eller sende en mail til .
Informationscenteret er bemandet mandag til torsdag fra klokken 9.30-16.00 og fredag kl. 9.30 - 15.00. 

Vores reception har telefon 72545500 og vores hovedmailadresse er
Vores reception er bemandet ma-to 8-16 og fr 8-15.

 

hentdata ny 1170 x 658.jpg