Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
DAGI_3_870x200.png

Administrative inddelinger

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vedligeholder det officielle register over Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI). Registret indeholder den geografiske repræsentation af inddelingerne.

DAGI indeholder inddelingstyperne sogne, kommuner, regioner, retskredse, politikredse, opstillingskredse og postnumre. Der er planlagt løbende udvidelse med yderligere inddelingstyper over de næste år. Alle inddelingstyperne er landsdækkende og fladedækkende. Det vil sige at et hvert sted i Danmark altid vil ligge i ét og kun ét sogn, kommune osv.

DAGI er et topografisk datasæt, og benyttes derfor bedst sammen med andre topografiske datasæt, som eksempelvis GeoDanmark data og adresser fra Danmarks AdresseRegister.

Kilderne til DAGI inddelingernes definition er afhængig af inddelingstypen:

  • Sogne, kommuner og regioner er defineret i Matrikelregistret.
  • Opstillingskredse er defineret i bilag til Folketingsvalgloven.
  • Retskredse og politikredse er defineret i Politi- og domstolsreformen.
  • Postnumre er defineret som linjeføringen i DAGI.

 DAGI inddelingerne udstilles i tre skalaer:

  • 1:10.000 er grundskalaen og den mest detaljerede. Denne skala er god til dataanalyser med andre datasæt.
  • 1:500.000 er et oversigtskort uden detaljer og hvor hele Danmark kan vises på en A0 side.
  • 1:2.000.000 er meget groft generaliseret og viser Danmark på en A4 side.

Registret vedligeholdes og udstilles af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

DAGI er en del af de fællesoffentlige grunddata. Det betyder at data stilles frit til rådighed for borgere, private virksomheder og den offentlige sektor.
Data kan hentes via Kortforsyningen.

Kontakt Forvaltningsdata

hentdata ny 1170 x 658.jpg